VÝKOVKY ZE SLITIN MĚDI A HLINÍKU

 

Kovárna je zaměřena na produkci zápustkových výkovků ze slitin mědi a hliníku. Kovárna disponuje třecími a klikovými lisy o tvářecí síle 63 t – 2 300 t. Některé lisy jsou vybaveny přípravky pro dutinové kování (horizontální i vertikální). Nejpoužívanější lis je vybaven manipulátory umožňujícími kování v automatickém režimu, který splňuje nejvyšší nároky na produktivitu práce a kvalitu výkovků. Po ostřižení výronků jsou výkovky standardně tryskány. Na přání je možno zajistit moření výkovků, eventuelně broušení a následné leštění s pasivací povrchu. Jsme schopni zajistit povrchové úpravy. Při návrhu a konstrukci výkovků se kromě podpory programu CAD/CAM využívá spolupráce s výzkumnými pracovišti a vysokými školami (VÚT Brno).

V rámci zavádění nejmodernějších technologií provádíme počítačové simulace tvářecího procesu. Pro realizaci všech zakázek je využíván rovněž kvalitní vstupní materiál od renomovaných výrobců, jehož případné následné zpracování je prováděno v moderních vakuových pecích externího dodavatele tepelného zpracování.

Veškeré další informace jsou Vám k dispozici na našem obchodním oddělení .